חטיב זוויהד זאכי
שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 050-2348125

בוגר השתלמות קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט מחזור 18/2021 

חבר בארגון שמאי רכוש בישראל