רינק בן צור ליאורה
שמאית ביטוח ורכוש

בוגרת קורס עד מומחה מקצועית לבית משפט - 054-2000339

בוגרת קורס שמאי רכוש  מחזור 14/2020

בוגרת השתלמות קורס עד מומחה מקצועית לבית משפט מחזור 16/2021 

חברה בארגון שמאי רכוש בישראל