ברינזה מריאנה
מנהלת פיתוח והכשרות מכללת השמאים

רכזת קורסים במכללת השמאים מומחית באגרונומיה וחקלאות 08-8672746

מומחית בחקלאות , אגרונומית

מנהלת פיתוח והכשרות מכללת השמאים, רכזת קורסים במכללת השמאים