אלסייד וליד
שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-6046876

בוגר השתלמות קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט מחזור 18/2021 

חבר בארגון שמאי רכוש בישראל