בהתאם  לביקוש  אף הוכנו  תוכניות  לימוד  ספציפיות בתחומים הרשומים לעיל ע"י מר חיים שריקי שמאי בכיר ומומחה בתחום, לרבות הכנת תוכנית לימודים פרטנית בשיתוף פעולה עם ד"ר למשפטים ועו"ד בכיר לצורך השתלמות מקצועית וקורס עד מומחה מקצועי  לבית המשפט, לרבות כהונתו של מר חיים שריקי יו"ר ארגון שמאי הרכוש בישראל.

קורס עדים מומחים במכללת השמאים.
בראש ובראשונה ההשתלמות המקצועית וקורס עד מומחה מקצועי לבתי המשפט נועד לענות על הצרכים השונים המתעוררים במחלוקת בבתי המשפט שכן השופטים אינם מקצועיים התחום הנדון אלא רק בהביט המשפטי ולכן הם השופטים נעזרים במומחים שונים לשם קבלת החלטה ומתן פסק דין בתיק הנדון.
קורס עד מומחה הנו קורס ייחודי מסוגו אשר הותאם בעיקר לשמאים ובעלי מקצוע מומחים בתחומם ומהווה חוויה ייחודית במתן מיידעים רבים אודות הקורס.

בקורס נלמד את הנושאים הבאים:
אתיקה מקצועית, אובייקטיביות ויושר
אבני דרך להצלחת עד מומחה ממונה
תפקידו וחשיבותו של המומחה בבית המשפט
תהליך מינוי שמאי מומחה מטעם בית משפט
ציפיות השופטים מעד המומחה ממונה
התכתבויות המומחה עם בית המשפט
עמידה בלוח זמנים ע"פ דרישת בית המשפט.
מינוי עד המומחה וחשיבותו בבית המשפט
שיקולים במינוי מומחה מטעם בית המשפט
מבוא והסבר דירוג מבנה ורשות השופטת
סמכויות בית המשפט לתביעות קטנות , בית משפט השלום
סמכויות בית משפט מחוזי , בית המשפט לבתים משותפים
סמכויות בית משפט עליון , בית דין גבוה לצדק - סוף פסוק
פסק דין פשרה 79 א' ומשמעותיו , והגשת ערעור לפסק דין
משמעות המומחה מטעם בית המשפט
עקרונות המשפט בסדרי הדין הרלוונטיים
העד המומחה הלכה ולמעשה בבתי המשפט
מבוא לחקירת המומחה , מהי חקירה נגדית
מענה לשאלות השופט ולעורכי הדין המייצגים בתיק
היחסים בין המומחה לבין הצדדים בדין, היבט ראייתי
פורמט לכתיבת כתב כמויות , וחוות דעת משפטית
פרוצדורת ההליך הנהוג בהגשת חוות דעת מומחה
מהות הצהרה משפטית של המומחה בבית המשפט
דיון ושומת נזקים , ואבני דרך לחישוב כתב כמויות
הארות והערות מומחה בהפקת חוות דעתו המשפטית
גורמים לפסילת חוות דעת מומחה בבית המשפט
עבירות חמורות , רשלנות מקצועית , אחריות אישית
הנחיות וזמני הגשת חוות דעת לבית המשפט
קביעת שכרו של במומחה מטעם בית משפט
גורמים לחשיבותו של המומחה בבתי המשפט.
הסתמכות המומחה על ספרות מקצועית.
מיומנות המומחה טרם הגשת חוות דעת.
הכרעה ומתן פסק דין על פי הסתמכות השופט מחוות
דעתו של המומחה הממונה מטעם בית המשפט
סודות ואבני דרך לאמינותו של המומחה לבית המשפט..

אלו הן תמצית מהנושאים הנלמדים בקורס לרבות אבני דרך להתנהגות המומחה באם בבית המשפט ו/או בתקשורת מן אחד מהצדדים, כמו כן אנחנו נעסוק בשפת גוף ותוך קיום לימודים בהכנת חוות דעת משפטית אשר תשמש כעזר לשופטים לקבל החלטה ומתן פסק דין בתיק.

תפקידו של עד מומחה בבית משפט:
תפקידו של עד מומחה ממונה מטעם בית המשפט הוא שראשית חוות דעתו חייבת להיות מקצועית ברמה גבוהה תוך הדגש לאובייקטיביות ללא משוא פנים ו/או הכרות מבין הצדדים.
על מנת שחוות דעתו של המומחה תהיה קבילה בבית המשפט ושתשמש לעזר לשופט בקבלת החלטה ומתן פסק דין על המומחה להיות בעל הבנה מעמיקה
ומקצועית בתחום מקצועיותו.

חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט
לעד מומחה הממונה מטעם בית המשפט ישנו משקל רב בהחלטת השופטים ולכן חובה על המומחה להיות מקצועי בעל וותק רב במקצועו.
בניגוד לעד מומחה רגיל אשר אינו ממונה מטעם בית המשפט אשר שכרו משולם על ידי המזמין ומפיק חוות דעתו לבית המשפט בנושא הספציפי המופיע בתביעה משפטית.
העד המומחה מתמקד במשמעות של העובדות שהוצגו לבית המשפט, הוא המומחה מקבל את כל המסמכים מהצדדים בוחן אותם בקפידה ומפיק את חוות דעתו המקצועית והאובייקטיבית לבית המשפט
עד מומחה מקצועי נדרש בדיונים בבתי המשפט בתביעות המצריכות ידע מקצועי בשל העובדה כי שאין השופט יכול להתמודד מקצועית בתחום בו הוא דן ודרוש לקבל החלטה משמעותית אשר תיקבע בסופו של יום את הצדק.
מכל מקום בכל תחום הנידון בבתי המשפט ישנם מומחים בתחומם כדוגמת רופא ומנתח בתחום רפואי כל שהוא ו/או בנושא טכנולוגי, לרבות שמאים העוסקים בתחום הנדל"ן , מומחים לנזקי רכוש, רכב, וציוד מכני הנדסי
חוות דעת של עד מומחה הממונה מטעם בית המשפט חייבת להיות מקצועית ומהימנה אשר יכולה להטות את כף המאזנים לאחד מהצדדים.

מינוי שמאי מומחה בית המשפט
בתי המשפט ובראשם השופטים שאינם מקצועיים בתחומים שונים עושים שימוש רב ונעזרים בשירותי עדים מומחים בכדי לסייע להם בפתרון מאות אלפי תביעות בשנה. ואותם עדים מקצועיים נשכרים בזכות הידע שלהם והתמחותם המקצועי באחד או יותר מהתחומים הרלוונטיים השנויים במחלוקת בין המתדיינים.
בקורס עד מומחה אנו מתחייבים להעשיר את ידיעתכם בתחום המשפט, כללי התנהגות, שפת גוף, ומתן עדויות בבתי המשפט לרבות הדרכה ואבני דרך לכתיבת חוות דעת משפטית תוך מתן דרכים להתקשרות ישירה עם השופטים הדנים בתיק.

שכרו של עד המומחה מטעם בית המשפט:
באשר לשכרו של המומחה, בדרך כלל וברוב המקרים כאשר ממונה מומחה מטעם בית המשפט - השכר נקבע ע"י המומחה, ובמינוי ניתן לראות החלטה כלשונה..
"השכר שישולם למומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי שני הצדדים בטרם תחילת העבודה יעביר המומחה את דרישת שכר טרחתו לב"כ הצדדים, ולא יחל בעבודתו עד לביצוע התשלום בפועל למומחה".

קורס עד מומחה שמתקיים במכללת השמאים ברשות ד"ר למשפטים להלן עו"ד שרייבר מומחה ומרצה בכיר לרבות יו"ר ארגון שמאי רכוש בישראל מר חיים שריקי.

שאלות למתעניינים בהכשרת שמאי רכוש

תפקידו של שמאי רכוש
מתפקידו של שמאי רכוש הוא לערוך שומות למיטלטלין (כל רכוש פרטי מוחשי שהוא נייד), כמו כן מתפקידו של שמאי רכוש לאמוד נזקי מים , אש , רטיבות, הצפות ממי גשמים וביוב , שריפות וכל נזקי הרכוש למיניהם לרבות הפקת אומדנים והערכת תכולות רכוש וציוד, מכונות לתעשייה, ציוד מוסכים ומפעלים, ציוד למסעדות, תכולת מחסנים ומלאי, פרטי רכוש וריהוט , פרטי אספנות וריהוט עתיק, תמונות, מטבעות בולים וכל סוגי המיטלטלין..

מה החוק אומר לגבי שמאי ביטוח ורכוש?
ראשית נציין את העובדה כי ע"פ חוק לא נדרש רישיון מהרשויות בכדי לעסוק בתחום, אלא מה ? אדם שיבצע שומה ואומדן נזקים לרכוש ויגיע להגן על חוות דעתו בבית המשפט השאלות שתישאלנה ע"י עורך הדין ו/או השופט – מה ההכשרה שלך בתחום? איפה למדת? האם יש לך תעודת הכשרה? האם אתה חבר בארגון שמאי רכוש בישראל? במידה והתשובות שלך שליליות – חוות דעתך תיפסל מיידית !!!

הכרה ממשלתית:
בעבר נושא זה עלה בכנסת בקריאה ראשונה והנושא ירד מהפרק – אלא מה? הערכתנו היא ככל שבוגרי מכללת השמאים יקבלו תעודת גמר ויעסקו בתחום יוכלו לקבל רישיון מטעם משרד העבודה ו/או משרד הכלכלה בכפוף להגשת חוות דעת שהונפקו על ידם לרבות תעודת גמר ואישור חברותם בארגון שמאי רכוש בישראל, ולכן אנחנו מציעים למתעניינים ללמוד את המקצוע הנדרש והנחשק בישראל להלן; שמאי רכוש במכללת השמאים לפני הרגולציה וקבלת ההחלטות ע"י הרשויות משום שלאחר קבלת ההחלטות יהיה זה מאוחר והדרישות יהיו גבוהות מאוד ביחס להיום.

לימודי השמאות – וקבלת תעודת גמר
ראשית נציין כי הלימודים במכללת השמאים מתקיימים אך ורק באופן פרונטלי, (ע"פ חוות דעתו של מנהל המכללה מר חיים שריקי מומחה בתחום מזה 45 שנות מוניטין נאמר בפירוש כי אינו מאמין בלימודי אונליין, זה לא אתי ולא נכון לקיים את הקורס במסלול אונליין מסיבות רבות ומגוונות – לדבריו "אין יותר טוב מלשבת בכיתה וללמוד, לשאול שאלות ולקבל את היחס האישי", כמו כן נציין כי לימודי אונליין מראים שכאשר החומר נלמד באמצעות הזום אינו יעיל כמו בלימודים פרונטליים. היכולת לזכור את החומרים מושפעת מההקשר שבהם הם נלמדים, לרבות העובדה כי למידה פרונטלית מהווה בעיקר כאשר המרצה עושה שימוש בשפת גוף אשר מייצרת נתיבים לזיכרון, מה שמשפיע על תפיסה ועיבוד יעיל יותר של החומרים הנלמדים, כמו כן ניתן לסטודנטים לשאול שאלות ישירות ללא מפריע ולקבל תשובות ויחס אישי הוגן המוביל את אבני הדרך ללימוד המקצוע כנדרש.
לימודי שמאות רכוש במכללת השמאים אורכים כ 13 מפגשים ומתוכם מפגש אחד סיור במפעל ו/או במקום קרות מקרה שריפה הצפה ו/או כל נזק אחר לשם המחשה וביצוע סטאג' מהיר, תוך הפקת אומדן נזקים וכתב כמויות, הערכת פרטי רכוש בפועל והפקת חוות דעת ראשונית.
בגמר הלימודים והגשת פרויקט גמר הסטודנטים מקבלים 3 תעודות – אחת לקיר , תעודת שמאי ממוספרת עם תמונה לכיס בדומה לתעודת זהות, והשלישית תעודת חבר בארגון שמאי הרכוש בישראל הנושאת מספר חבר בארגון כולל תמונה ותוקף למשך כשנתיים ללא עלות דמי חברות בארגון.

על המרצים בקורס:
ראשית נציין כי מנהל המכללה מר חיים שריקי הנו שמאי מומחה בכיר ומשמש בין היתר כשמאי מומחה לבית המשפט מזה כ 45 שנות מוניטין , הניסיון הרב שרכש במהלך שנות עיסוקיו בתחום מועבר לסטודנטים בקורס לרבות מתן חומרים רבים שלא תשמעו מאף שמאי ו/או מכללה אחרת בישראל, כמו כן המרצים שנבחרו להוביל וללוות את הקורס הנם מרצים אשר עיסוקם העיקרי הוא נזקי רכוש ומיטלטלין, החל מעורכי דין ובעלי מקצוע בכירים ומומחים בתחומם.
אנו במכללת השמאים רואים יתרון עצום בכך שמר חיים שריקי מנחה את הקורס לרבות השתתפותם של בעלי המקצוע הכי טובים בישראל יעבירו את הידע שלהם למשתתפי הקורס, כמו כן נציין כי ישנה חשיבות עצומה לידע שנצבר מניסיון אישי מצטבר של עשרות שנים של מר חיים שריקי בתחומים המהווים יחד הלכה למעשה, את עולם
שמאות הביטוח והרכוש בישראל וברחבי העולם.

מכל מקום, ניתן לצפות בסרטונים רבים  באתר יוטיוב   רשמו ב Google  - המלצות סטודנטים חיים שריקי  בא אנחנו נראה תמצית המלצות של סטודנטים בוגרי קורס שמאי רכוש וסוקר סיכונים בלינק הבא... המלצות בוגרים

    לפרטים נוספים ניתן להתקשר
           למכללת השמאים

משרד ראשי ראשל"צ 03-7525314
סניף אשדוד/אשקלון 08-8672746

מזכירות ראשית  -  050-6800977
סלולרי חיים שריקי 054-6800905
פקס 08-8570910 / 03-6197185