גרוסמן מנחם
שמאי מקרקעין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-3511036

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט מחזור 20/2021 

שמאי מקרקעין,רכוש,וחקלאי. בעל ניסיון עשיר המגיש חוות דעת כתובה ומפורטת לגורמים פרטיים ולבתי משפט בתחומים הבאים:  הערכת שווי בתים, דירות, נכסים מסחריים, קרקעות, ונחלות חקלאיות. לצורכי רכישה ומכירה, פירוק שיתוף, גירושין, וחלוקה בין יורשים, הערכת שווי עזבונות, וניכסי חוסים (אפוטרופוס ). 

הגשת השגה לרשות מקרקעי ישראל, עירעור על גובה היטל השבחה, הגשת חוות דעת נגדית למס שבח.

הגשת חוות דעת מנומקת לירידת ערך הנכס עקב ליקויי בנייה או נזקים שנגרמו מהשכנים,

הערכת שווי נחלות לצורכי חלוקה בין יורשים, הגשת השגה לרשות מקרקעי ישראל על גובה תשלומים ודמי שימוש.

הערכות נזקי מים ואש למבנה ולרכוש לצורך מו"מ מול חברות ביטוח וגורמים פרטיים.

הערכת נזקי חקלאות, פגיעה בקרקעות, וביבול.