קורס עד מומחה לבית המשפט
מקצוע עד מומחה לבית המשפט הפך אטרקטיבי ומבוקש יותר ויותר בשנים האחרונות, ובהתאם לביקוש אף הוכנו תוכניות לימוד ספציפיות בתחום. וכשמדברים על עד מומחה לבית המשפט עולה מיד שמו של מר חיים שריקי מנהל מכללת השמאים בישראל.
חיים שריקי הינו אחד משמאי הרכוש המובילים בישראל ובעל מוניטין רב שכבר הספיק  להטביע את חותמו בלא מעט בתי  משפט בישראל.  בימים אלו , פועל  ודואג שריקי  לדור  הבא עדים מומחים לבתי המשפט בישראל תוך מתן כלים ואבני דרך לכתיבת חוות דעת משפטית בתחומו של הסטודנט.
במציאות המשפטית כיום לא די שהמומחה יהיה איש מקצוע מומחה בתחומו אלה חייב להיות בעל הבנה משפטית אשר תעמוד מול דרישותיהם של השופטים היושבים בדין.
בין תחומי המקצוענים העוסקים בתחום כדוגמת שמאים, מהנדסים ובעלי מקצוע בשוק  החופשי בכל תחום, נדרשת מבתי המשפט חוות דעת  של עד מומחה אשר תגבש כעזר לשופט לפסוק ולתת פסק דין מקצועי ללא מורה ו/או משוא פנים, על כן בחוות דעתו של המומחה יש משקל רב בשיקול דעת של השופטים ובמתן פסק דין.
להלן תמצית נושאי הלימוד בקורס:
מינוי עד מומחה על ידי בית המשפט וציפיותיו מהמומחה לרבות מעמדו , סוגי עדות המומחה וחשיבותו , פרקטיקה ואבני דרך לכתיבת חוות דעת והדרך לקבלת החלטות , זמני הגשת חוות דעת לבתי המשפט, כלים לכתיבת חוות דעת משפטית, מקורות מידע וסודות המקצוע, גילוי נאות והצגת מסמכים , ניגוד אינטרסים , חקירת המומחה בבית המשפט, דפוסי התנהגות, קשיים ולחצים בכתיבת חוות דעת, נוכחות ועדות לשם חקירת המומחה בבתי המשפט, טיפים וסימולציות, פסילות של חוות דעת מומחה , אופן ההתקשרות בין עד מומחה לצדדים, דוגמאות לחוות דעת מומחה לבית המשפט, סוגיות וניתוח מקרים, שכר טרחת המומחה איך נקבע, רשלנות המומחה, אחריות אישית מקצועית של המומחה. לקראת סוף הקורס בשיעור 4 יגישו הסטודנטים פרוייקט המגבש חוות דעת משפטית כעד מומחה לבית המשפט כתנאי לקבלת תעודת גמר.