מקצוע עד מומחה לבית המשפט הפך אטרקטיבי ומבוקש יותר ויותר בשנים האחרונות, ובהתאם לביקוש אף הוכנו תוכניות לימוד ספציפיות בתחום. וכשמדברים על עד מומחה לבית המשפט, לא בכדי עולה מיד שמו של מר חיים שריקי מנהל מכללת השמאים בישראל.

חיים שריקי הנו אחד משמאי הרכוש המובילים בישראל ובעל מוניטין רב שכבר הספיק להטביע את חותמו בלא מעט בתי משפט בישראל.
בימים אלו, פועל ודואג שריקי לדור הבא של עדים מומחים לבתי המשפט בישראל תוך מתן כלים ואבני דרך לכתיבת חוות דעת משפטית בתחומו של הסטודנט.
במציאות המשפטית כיום לא די כי עד המומחה יהיה איש מקצוע מומחה בתחומו אלה חייב להיות בעל הבנה משפטית אשר תעמוד מול דרישותיהם של השופטים היושבים בדין.

בין תחומי המקצוענים העוסקים בתחום כדוגמת שמאים, מהנדסים ובעלי מקצוע בשוק החופשי בכל תחום, נדרשת מבתי המשפט חוות דעת של עד מומחה אשר תגבש כעזר לשופט לפסוק ולתת פסק דין מקצועי ללא מורה ו/או משוא פנים,
ועל כן בחוות דעתו של המומחה יש משקל רב בשיקול דעת של השופטים ובמתן פסק דין.

להלן תמצית נושאי הלימוד בקורס:

מינוי עד מומחה על ידי בית המשפט וציפיותיו מהמומחה לרבות מעמדו,
סוגי עדות המומחה וחשיבותו,
פרקטיקה ואבני דרך לכתיבת חוות דעת והדרך לקבלת החלטות ,
זמני הגשת חוות דעת לבתי המשפט, כלים לכתיבת חוות דעת משפטית,
מקורות מידע וסודות המקצוע,
גילוי נאות והצגת מסמכים ,
ניגוד אינטרסים,
חקירת המומחה בבית המשפט,
דפוסי התנהגות,
קשיים ולחצים בכתיבת חוות דעת,
נוכחות ועדות לשם חקירת המומחה בבתי המשפט,
טיפים וסימולציות,
פסילות של חוות דעת מומחה,
אופן ההתקשרות בין עד מומחה לצדדים,
דוגמאות לחוות דעת של עד מומחה לבית המשפט,
סוגיות וניתוח מקרים,
שכר טרחת עד מומחה איך נקבע,
רשלנות עד המומחה,
אחריות אישית מקצועית של עד המומחה.

בסופו של הליך הקורס מקבלים הסטודנטים תעודת גמר מטעם מכללת השמאים בראשות יו"ר ארגון שמאי רכוש בישראל להלן חיים שריקי, לרבות חתימתו של המרצה בכיר בקורס להלן ד"ר למשפטים ו/או שופטת המחוזי,
תוך פרסום שמותיהם של כל הסטודנטים ובוגרי קורס עד מומחה מקצועי המשמש כעזר לשופטים היושבים בדין בבתי המשפט, באתר המומחים המקצועיים לבתי המשפט, ובאתרים שונים ומגוונים, לרבות במאגר העדים המומחים של ישראל.


כל מה שחשוב לדעת על עד מומחה לבית המשפט

במדינת ישראל ובכלל בעולם כולו כל אחד ימצא את עצמו מבקר במתחם ובאולמות בתי המשפט.

המציאות בבתי המשפט הינה מציאות לחוצה ועמוסה מאוד בתביעות כאלו ואחרות ובין אחד למשנהו , זאת וכאשר מוגשות תביעות שונות ומגוונות.

בחלק גדול מהתביעות ובמיוחד בתביעות נזיקין אשר מוגשות ע"י עורכי דין לבתי המשפט חלקן מורכבות מאוד ולחלקן פחות מגישים הצדדים חוות דעת של מומחים מטעמם זאת וכאשר ברוב המקרים קיים פער ניכר בין חוות דעת מומחים כדוגמת שמאי רכב, שמאי רכוש ומקרקעין, רופאים ובעלי מקצוע שונים.

לאחר שמיעת הגרסאות ע"י השופטים הדנים בתיק לרבות התרשמותם מהתובעים והמומחים, ממונה עד מומחה מטעם בית המשפט בכדי שיגיש חוות דעת אשר תסייע לשופט להכריע בסכסוך בין הצדדים.

מכאן יודגש כי חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט מהווה נדבך חשוב ועיקרי בהכרעה המשפטית. המומחה מטעם בית המשפט חייב להיות מקצועי בתחום , אובייקטיבי זאת וכאשר בעת מינוי המומחה חובה עליו להודיע לבית המשפט על הסכמתו למינוי תוך הדגש כי אין לא הכרות מבין הצדדים וכי אין לא מניעה לחוות דעתו המקצועית של עד מומחה לבית המשפט ללא מורא ו/או משוא פנים.

לאחר הפקת חוות דעתו של עד המומחה מטעם בית המשפט , תשמש חוות דעתו של העד משקל רב במתן פסק דין לסיום הסכסוך בין הצדדים.

באשר לשכר טרחתו של עד המומחה הממונה מטעם בית המשפט יודגש כי העלות משתנה בהתאם לחומרים בתיק והיא עשויה לנוע בין אלפי שקלים לעשרות אלפים.

במקרים בהם התביעות מסובכות מאוד וישנם מספר רב של מומחים מבין הצדדים אשר הגישו חוות דעתם לרבות קיום פגישות וביקורים של עד המומחה מטעם בית המשפט – עלול שכר טרחת המומחה לגבות גם מאות אלפי שקלים.

מידע כללי על קורס עדים מומחים לבית המשפט:

במסגרת הקורס והשתלמות תעודה בדבר האפשרות להצטרף למאגר המומחים באתר "עד מומחה לבית המשפט" המפורסם ברשתות האינטרנט והמשמש את הגולשים ובין היתר את מזכריות בתי המשפט בישראל אשר נעזרים בחיפוש מומחים מקצועיים בתחום.

ההצטרפות לקורס עד מומחה לבית המשפט כפופה לתנאים הבאים:

  •   העדר עבר פלילי
  •   וותק מקצועי – לפחות שנתיים מיום עיסוקו במקצוע בוא הוא מתמחה בתחום.
  •   חתימה על תצהיר המעיד על העדר עבר פלילי, ו/או הצגת תעודת יושר.

מיקום הלימודים
מכללת השמאים הממוקמת במכללה האקדמית רמת גן, רח' רוטנברג 87. (חניה לסטודנטים בחינם.)

תעודת גמר.
במהלך הקורס יועשר הסטודנט במיידעים רבים, לרבות הענקת אבני דרך לכתיבת חוות דעת משפטית.
לבוגרי הקורס תוענק תעודת גמר חתומה ע"י מנהל המכללה ואישיות משפטית בכירה המתעדת את הכשרתו לשמש עד מומחה לבית המשפט.

שכרו של עד מומחה מטעם בית המשפט.
בדר"כ נהנה המומחה בשכר טרחה הולם אשר נקבע על ידי בית המשפט ו/או ע"פ קביעתו של עד המומחה בכפוף למורכבות התביעה , והזמן הדרוש  של אותו העד מומחה לעיין בכתבי הטענות וכל החומרים בתיק בכדי לערוך את חוות דעתו לכבוד בית המשפט.
השכר יכול לנוע בין 3,500 ₪ לבין שכר טרחה של אלפי מאות שקלים אשר מחולק בדרך כלל בין הצדדים בתיק.