בסאם סעד
שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-8429272

בוגר השתלמות קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט מחזור 18/2021 

חבר בארגון שמאי רכוש בישראל