ברינזה מריאנה
מומחית בחקלאות - אגרונומית

מומחית באגרונומיה וחקלאות 08-8672746

מומחית בחקלאות , אגרונומית