ויינברגר דן
שמאי רכוש ומקרקעין

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט 054-6924751

שמאי חקלאות ומקרקעין  - עובד בשת"פ כשמאי מקרקעין וחקלאות בחב' אומדן שמאים חיים שריקי ושות'

שמאי רכוש, בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים על ידי המרצה והמנחה מר חיים שריקי

בוגר השתלמות קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט מחזור 20/2021 

חבר בארגון שמאי רכוש בישראל.

ההתמחויות שלנו

 • אומדן שווי שוק של נכסים שונים לצרכי רכישה ומכירה.
 • הערכת שווי נחלות במושבים כולל מיסוי (דמי הסכמה ומס שבח).
 • השגה למנהל בעניין דמי הסכמה.
 • שומות לבטוחות לאשראי בנקאי.
 • הערכת דמי שימוש ראויים.
 • הערכות שווי לצורך הוצאה לפועל וכינוסי נכסים.
 • שירותי שמאות לעורכי דין.
 • פיצויים לפי סעיף 197 בגין פגיעה מתכנית בנין עיר.
 • הערכת נזקי בניה.
 • הערכת שווי לצורך פיצויי הפקעה.
 • הערכת ירידת ערך במקרקעין עקב פגיעה תכנונית וחישוב פיצויי הפקעה.
 • הערכות שווי לצורך השגה על מיסי מקרקעין- מס רכוש ומס שבח מקרקעין.
 • שומות נגדיות להפחתת החיוב בהיטל השבחה.
 • שומות של נכסים ייחודיים: תחנות דלק, בתי מלון, בתי אבות, מבני ציבור וכד'.
 • בדיקות כדאיות השקעה בפרויקטי נדל"ן שונים.