נארימאן דראושה
שמאית ביטוח ורכוש

בוגרת קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-8360305 במכללת השמאים רמת גן חברה בארגון שמאי רכוש בישראל

בוגר השתלמות קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט מחזור 28/2022

בוגר קורס שמאי רכוש במכללת השמאים,

חבר פעיל בארגון שמאי רכוש בישראל