שריקי מורחין אלמוג
שמאי רכוש וחקלאות

מנהל מערך גיוס ולוגיסטיקה במכללת השמאים 054-6800906

מנהל מערך המזכירות בחברה

מנהל סניף אומדן שמאים ראשון לציון

שמאי רכוש, עד מומחה לבית משפט