מורשד מיסון
שמאי ביטוח רכוש

בוגר קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט - 054-3441759

 בוגר קורס שמאי רכוש  מחזור 12/2020

בוגר השתלמות קורס עד מומחה מקצועי לבית משפט מחזור 16/2021 

חבר בארגון שמאי רכוש בישראל

* מומחה בעבודות צילום