עד מומחה לבית משפט סקירה כללית


עד מומחה לבית משפט סקירה כלליתעד מומחה לבית משפט סקירה כלליתעד מומחה לבית משפט סקירה כללית
עד מומחה לבית המשפט – סקירה כללית
 
תפקידו של עד מומחה בבית המשפט הוא לשמש כעזר לשופט הדן בתיק בכדי לקבל החלטה ופסק דין מכריע.
 
מכאן נציין כי לעדים מומחים תפקיד חשוב ומכריע במשפט האזרחי והפלילי. המומחה יכול לקבל זימון מבאי כוח של הצדדים ו/או לקבל מינוי עד מומחה מטעם בית המשפט.
עד מומחה יכול להיות הנדסאי רכב, מומחה בטיחות, קונסטרוקטור, חשמלאי מוסמך, שמאי רכוש שמאי רכב, שמאי מקרקעין , אגרונום , אינסטלטור וכל בעל מקצוע חופשי אשר מומחה במקצועו בכפוף להצגת תעודות הסמכה והשתלמויות רלוונטיות בתחום, כמו כן עד מומחה יכול להיות גם רופא, פסיכולוג כל אחד בתחום הרלוונטי שלו.
מינוי עד מומה מטעם בית המשפט הנו מינוי כאשר השופטים מבחינים כי ישנם הבדלים משמעותיים בין חוות דעת של בעלי המקצוע של שני הצדדים כאשר למעשה השופטים נתקלים בקושי בהכרעה מקצועית ולכן הם ממנים עד מומחה מטעמם אשר ישמש כעזר לשופט לקבל הכרעה בדין.
מחובתו של עד מומחה הממונה מטעם בית המשפט לפני הגשת חוות דעתו הסופית הוא לקבל את כל המיידעים והחומרים בתיק הנידון לרבות חוות דעת של בעלי המקצוע השונים מטעם שני הצדדים, תצלומים, כתבי תביעה והגנה וכל הנדרש בכדי לגבש את החלטותיו ומסכנותיו טרם כתיבת חוות דעת המוגשת לבית המשפט.
יודגש כי לאחר קבלת כל החומרים ע"י הצדדים, היכולת והאפשרות של המומחה הוא לתמוך בעמדת אחד הצדדים ו/או לערוך חוות דעתו המקצועית והמשפטית אר מגבשת את מסכנותיו המשמשות כאבני דרך להארת עיניו של השופט לפני קבלת פסק דין.
בדרך כלל כל עד מומחה אין קשר ישיר למזמין ו/או לאחד הצדדים ולכן הוא מוזמן לתת עדות מקצועית ומהימנה ללא משוא פנים.
חל איסור מוחלט על עד המומחה להביע את דעתו הנוגעת לאופן ההתנהלות של אחד מהצדדים משום שמסכנותיו יש משקל רב ומכריע על המשפט.
תהליך חקירת עד מומחה
טרם חקירת המומחה בבית המשפט ולאחר הגשת חוות דעתו של עד מומחה, רשאים הצדדים להגיש שאלות הבהרה למומחה , בדרך כלל עד 5 שאלות הבהרה ללא תתי סעיפים , והמומחה יענה לשאלות ההבהרה תוך זמן אשר הקציב השופט בתיק הנדון.
חקירת המומחה בבית המשפט הנה חקירה אשר מטרתה להבהיר את מסקנותיו ולוודא חוות דעתו אובייקטיבית ללא משוא פנים ואינה מושפעת מבין הכרות מהצדדים לרבות מאמץ גדול של עורכי הדין המייצגים בתיק (הצד המפסיד) לערער את ביטחונו של המומחה בזה שיציגו בפניו פסקי דין תקדימים ו/או מוצגים אשר המומחה לא התייחס אליהם.
עד מומחה לבית המשפט וכל עד מומחה רשאי לעלות ראשון לדוכן העדים לפני כל חקירת אחד הצדדים להלן התובעים והנתבעים, ולכן חשוב מאוד לדעת כי זמנו של המומחה המקצועי חשוב מאוד ובשל כך עדותו תמיד תהיה ראשונה בדיון.
 
שכר טרחת המומחה
שכר עד המומחה מטעם בית המשפט הנו שכר ראוי אשר נקבע ע"י בית המשפט בכפוף להסכמת המומחה טרם אישור המינוי. התשלום בדרך כלל מחולק שווה בשווה בין הצדדים, ואין המומחה מתחיל בעבודתו רק לאחר קבלת שכר טרחתו.
באשר לשכר מומחה שלא מטעם בית המשפט יודגש כי שכר כפוף למבנה התיק ועבודת המומחה והוא משולם ע"י המזמין בלבד ובמידה והמזין זוכה במשפט אזי שכר טרחת המומחה יצורף לתביעה ויוחזר למזמין.

כותב המאמר:
חיים שריקי עד מומחה לבית המשפט
מרצה בכיר  ומנהל מכללת השמאים
יו"ר ארגון שמאי רכוש בישראל

.