בר אודי - עו"ד
עורך דין בכיר

מומחה בתביעות גוף ונזיקין 052-9465599

עורך דין מומחה בדיני נזיקין ותביעות אש מים והצפה

מומחה במשפטים ובתביעות רכב ורכוש